Viktig information / Important information

Konto
Ett verifierat konto hos Antagning.se är ett krav för att kunna kvittera ut ditt studentkonto vid SLU.
Läs mer om Antagning.se konton här.

Som ny student vid SLU kan du kvittera ut ditt konto först när du finns antagningen i studiedokumentationssystemet Ladok. För vårterminen sker detta efter vecka 2, och på höstterminen efter vecka 32. Har du gjort en efteranmälan behandlas den utifrån anmälningsdatum och det kan då variera när antagningen kan göras.

Byt lösenord
Denna funktion kan användas för både personal- och studentkonton. Det nya lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. Klicka här för rekommendationer om hur du skapar ett bra lösenord.

Kontakt
Kontakta IT-stöd om du har frågor eller problem.

Telefon: (018-67)6600
E-post: it-stod@slu.se
Hemsida: IT-stöd -support


Account
A verified account at universityadmissions.se is a prerequisite to be able to get a personal student account at SLU. Read more about universityadmissions.se accounts here. You verify your account at universityadmissions.se by registering your Swedish personal identification number (“personnummer”) at the application website.

As a new student at SLU you can access your account after you have been admitted in the study documentation system Ladok. The admission takes place during the second week of the year for the spring semester and in week 32 for the autumn semester. If you submit a late application then it will be processed based on its time of arrival resulting in a varying admission date.

Change password
This function can be used for both personnel and student accounts. The new password should be at least 8 characters. Click here for recommendations of how to create a good password (only in Swedish).

Contact
Contact IT support if you have any questions or problems.

Telephone: (018-67)6600
E-mail: it-stod@slu.se
Website: IT-stöd -support