Välkommen SLU-student!

Här hämtar du ut ditt studentkonto vid SLU, genom ditt konto i Antagning.se.

Du kan också uppdatera ditt konto och få ett nytt lösenord.


Welcome SLU student!

If you have a verified user account at universityadmissions.se you may create and update a student account and password at SLU.