Byt lösenord / Change password


Lösenordet ska följa dessa regler / The password shall adhere to these rules:

Antal tecken / Number of characters: 8-12
Minst en stor bokstav / At least one uppercase letter (A-Z)
Minst en liten bokstav / At least one lower case letter (a-z)
Minst en siffra / At least one digit (0-9) eller/or specialtecken/symbol (!+,-:;<=>_)

Undvik / Avoid :
å ä ö @ € %
Du kan inte använda ditt namn eller andra personuppgifter i lösenordet / You can't use your name or other personal information
Du kan inte återanvända lösenord / You can't re-use old passwords